Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của chúng tôi được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bên thứ ba trừ khi được sự đồng ý của người dùng hoặc bắt buộc theo quy định pháp luật. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh kỹ thuật số và vật lý để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

Các thông tin mà chúng tôi thu thập từ người dùng bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ email. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ xem bói tình yêu miễn phí theo yêu cầu của người dùng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để liên lạc với người dùng về các thông tin cập nhật, bảo trì và khuyến mãi.

Người dùng có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, người dùng có thể liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web.

Chính sách về cookie

Chính sách về cookie của chúng tôi cho phép chúng tôi thu thập thông tin về các hoạt động trên trang web của người dùng thông qua việc sử dụng cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt của người dùng khi họ truy cập vào trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp trải nghiệm truy cập tốt hơn cho người dùng và để tùy chỉnh nội dung và quảng cáo dựa trên sở thích và hành vi trên trang web của người dùng. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để giúp chúng tôi hiểu và phân tích cách người dùng tương tác với trang web của chúng tôi.

Người dùng có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt của mình.